HERBESTEMMEN

Sommige gebouwen zijn toe aan een nieuwe bestemming. Monumentaal is goed in staat om herbestemmingsplannen te maken. Hierbij vormt het gebouw het uitgangspunt. Door ervaring weet Monumentaal heel goed waarvoor gebouwen wel geschikt zijn en waarvoor niet en kan ze inschatten wat er nodig is om een gebouw een nieuwe functie te geven.